Etap wstępny (2017/18)

Zgłoszenie

Aby zgłosić udział należy wypełnić i wysłać formularz internetowy

 Formularz zgłoszeniowy na Etap Wstępny

Etap zaawansowany (2017/18)

Ważne dokumenty

Przed wysłaniem odpowiedniego formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

 Regulamin Studium 

 Wzór potwierdzenia zawarcia umowy 

 Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy 

 Formularz odstapienia od umowy 

Zgłoszenie

Aby zgłosić udział w szkoleniu należy wypełnić i wysłać formularz internetowy.
Zgłoszenia proszę wysyłać w terminie 25 maja - 15 czerwca

 Formularz zgłoszeniowy na Etap Zaawansowany Studium

Można także pobrać plik pdf, wydrukować, wypełnić i wysłać pocztą lub faksem. Prosimy nie wysyłać zgłoszeń listem poleconym.

 Zgłoszenie na Etap Zaawansowany Studium 

Adres do wysyłki:
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
30-523 Kraków,
ul. Zamoyskiego 56